Now loading.
Please wait.

Menu

90 216 397 39 05

info@netfarma.com.tr

Necrocid

New Page 1
BİLEŞİMİ :

Her ml’sinde; 250 mg Linkomisin baza denk Linkomisin HCl tuzu ve 140 mg Neomisin baza eşdeğer Neomisin sülfat içeren berrak, sarımtırak renkte antibakteriyel oral çözeltidir.

New Page 1
KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI :

Necrocid oral çözelti; etçi tavuklarda sıklıkla karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonları, Streptekok enfeksiyonları, nekrotik enteritis ve E.coli, Salmonella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus gibi duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin sağaltımında etkilidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :

250, 500 ve 2500 ml’lik polietilen plastik (HDPE) ambalajlarda kutusuz ve 50 ve 100 ml’lik polietilen plasitik (HDPE) içerisinde kutulu olarak takdim edilmiştir.