Now loading.
Please wait.

Menu

90 216 397 39 05

info@netfarma.com.tr

Siprasol

New Page 1
BİLEŞİMİ :

SIPRASOL Enjeksiyonluk Çözelti berrak, sarı-koyu sarı renkte, steril çözelti olup her ml’sinde 600.000 IU Spiramisin ve antimikrobiyal koruyucu olarak 41,6 mg Benzil alkol ihtiva eder.

New Page 1
KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI :

SIPRASOL Enjeksiyonluk Çözelti; Spiramisine duyarlı bakterilerin neden olduğu laktasyondaki ineklerde akut klinik mastitis, metritis, artritis, ayak çürüğü, omfalitis, omfaloflebitis, enteritis ve özellikle Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica' nın neden olduğu enzootik pnömoniler olmak üzere solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :

Karton kutu içerisinde; gri brombutil tıpa ve yeşil flip-off kapakla kapatılmış 50 ml, 100 ml ve 250 ml Tip 2 renksiz cam şişelerde satışa sunulmuştur.