Now loading.
Please wait.

Menu

90 216 397 39 05

info@netfarma.com.tr

Net-Cox %2,5

New Page 1
BİLEŞİMİ :

Her 1 ml’si; 25 mg toltrazuril içeren berrak, sarımsı renkte, akışkan bir oral çözeltidir.

New Page 1
KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI :

Tavuk ve hindilerin koksidiosis hastalığından korunmasında ve tedavisinde kullanılır. Net-Cox %2,5 Oral Çözelti’nin etki alanına giren koksidiosis etkenlerinin en önemlileri aşağıdadır: Tavuklarda: Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria mivati, Eimeria necatrix, Eimeria tenella. Hindilerde: Eimeria adenoides, Eimeria meleagrimitis .

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :

100-200-500 ml ve 1-2.5 L’lik beyaz plastik şişelerde kutusuz takdim edilmiştir.