Now loading.
Please wait.

Menu

90 216 397 39 05

info@netfarma.com.tr

Enrocid %20

New Page 1
BİLEŞİMİ :

ENROCİD %20 Oral Çözelti; hafif sarı renkli berrak oral çözelti halinde olup her ml’sinde 200 mg enrofloksasin baz içerir.

New Page 1
KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI :

Etçi tavuk ve hindilerde enrofloksasine duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Bu kapsamda etçi tavuk ve hindilerde başlıca E.coli’den ileri gelen septisemi ve ishaller, Colibacillosis, sarı kesesi enfeksiyonları, Salmonellosis, M.gallisepticum, M.synoviae, M.Meleagridis, M.İowae enfeksiyonları, Pasteurellosis, Staphylococcosis, Pseudomonas aeroginosa, H.gallinarum, E.rhusipathia etmenlerine bağlı enfeksiyonlar ve mix enfeksiyonlar ile viral hastalıkların sekonder bakteriyel etmenlerden kaynaklanan enfeksiyonlarında endikedir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :

1000 ml. ve 2500 ml’ lik HDPE şişelerde kutusuz ve 50 ve 100 ml HDPE şişelerde kutulu olarak satışa sunulmaktadır.